Aanvragen ELJA Fund

De ELJA Foundation kent vier programmalijnen: Founder Projects, ELJA Connects, ELJA Academy en ELJA Fund.

Op deze pagina vindt u de informatie over onze programmalijn ELJA Fund waarbinnen u een aanvraag kunt doen voor een financiële bijdrage aan uw project van € 10.000 tot € 35.000.

U kunt het gehele jaar door een aanvraag indienen. De aanvragen worden drie keer per jaar beoordeeld. De deadlines in 2023 voor het indienen van aanvragen zijn: 1 maart, 15 mei en 16 oktober. Uiterlijk 6 weken na het beoordelingsmoment ontvangt u per e-mail een reactie op uw aanvraag.

Hierbij een overzicht van de informatie die u terug kunt vinden op deze pagina:

Aanmelden speeddates

De ELJA Foundation biedt u de mogelijkheid om via een speeddate, een gesprek van 15 minuten, uw plannen op laagdrempelige manier te toetsen en te onderzoeken of het past om een aanvraag te doen. U maakt kennis met een van de programmamanagers van de ELJA Foundation en kunt uw project of een specifiek onderdeel van uw projectplan bespreken. De speeddate is geheel vrijblijvend en geen voorwaarde voor het indienen van een aanvraag.

Er zijn ook online speeddates beschikbaar, rekening houdend met de lokale tijd op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

U kunt de beschikbare data en het aanmeldformulier hier vinden.

Toekenningscriteria

De ELJA Foundation is op zoek naar hoogwaardige projecten die voldoen aan de doelstelling van de ELJA Foundation: De ELJA Foundation financiert projecten die tot doelstelling hebben om kinderen en jongeren (4-18 jaar) middels muziek, dans en/of beeldende kunst beter voor te bereiden op hun toekomst en meer met elkaar te verbinden.

Projectaanvragen voor ELJA Fund dienen te voldoen aan de toekenningscriteria van de ELJA Foundation. Een overzicht van onze toekenningscriteria vindt u hier.

Quickscan

Op de vragen kan ja/nee geantwoord worden. De quickscan laat dan direct zien of een project al dan niet aan de voorwaarden voldoet.

Sluit uw project aan bij de doelstelling van de ELJA Foundation?
Ja
Nee
Past de doelgroep van uw project binnen de doelgroep van de ELJA Foundation; kinderen en jongeren van 4-18 jaar?
Ja
Nee
Gaat uw project over de disciplines muziek, dans of beeldende kunst of een combinatie daarvan?
Ja
Nee
Stimuleert uw project kinderen en/of jongeren tot actieve kunstbeoefening?
Ja
Nee
Draagt uw project bij aan de ontwikkeling van één of meer van de volgende 21ste eeuwse vaardigheden: Creativiteit, Zelfregulering, Kritisch denken, Sociale & culturele vaardigheden, Samenwerken, Probleem oplossen, Communiceren?
Ja
Nee
Draagt uw project bij aan het realiseren van verbinding tussen kinderen en/of jongeren met verschillende leefwerelden? (sociale cohesie)
Ja
Nee
Bedraagt de aangevraagde projectsteun minder dan €10.000?
Ja
Nee
Bedraagt de aangevraagde projectsteun meer dan €35.000?
Ja
Nee
Is het project al gestart of start het binnen 2 maanden?
Ja
Nee
Heeft het project een duidelijk begin en einde?
Ja
Nee
Vraagt u om volledige financiering van het project?
Ja
Nee
Vindt het project plaats binnen de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden?
Ja
Nee
Heeft uw project een religieuze of politieke doelstelling?
Ja
Nee
Heeft het project betrekking op de structurele exploitatie van uw organisatie?
Ja
Nee
Vertegenwoordigt u een Nederlandse stichting, vereniging, vennootschap, onderneming met culturele of sociale missie of ander privaat rechtspersoon?
Ja
Nee

Gefeliciteerd, u voldoet aan alle wensen om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage.

Helaas, u voldoet niet aan alle wensen om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Belangrijke informatie

Voordat u daadwerkelijk start met het indienen van de aanvraag, is het belangrijk om onze aanvraagprocedure goed door te nemen.

Een overzicht van welke informatie gevraagd wordt voor het doen van een aanvraag vindt u hier.

Checklist

Hoe doe ik een aanvraag?