Belangrijke informatie

Om een aanvraag in te dienen heeft u een ’token’ nodig voor het online portal. Die ontvangt u per e-mail. Deze token is 30 minuten geldig, daarna moet een nieuwe token worden aangevraagd. Voor het invullen van het aanvraagformulier heeft u vervolgens maximaal 8 uur de tijd. Zorg er voor dat u alle onderdelen van uw aanvraag klaar heeft staan alvorens een token aan te vragen.

Houd er rekening mee dat uw gegevens tijdens het invullen van uw aanvraag niet tussentijds worden opgeslagen.

Tip: Wij werken met een aanvraagformulier met gerichte vragen om te beantwoorden. Om die reden raden wij u aan dit formulier vooraf te downloaden, in te vullen en de antwoorden vervolgens te kopiëren naar het officiële aanvraagformulier in onze online portal.

Naast het aanvraagformulier dient u de volgende bijlagen toe te voegen (LET OP: bestandsnamen max. 50 karakters in PDF!):

  • Projectplan [optioneel]
  • Projectbegroting inclusief dekkingsplan en toelichting
  • Een overzicht met korte bio’s van de betrokken professionals bij het project
  • Indien relevant: beeldmateriaal (o.a. van deelnemende kunstenaars, artiesten, locatie, tentoonstellingsontwerp) [optioneel]
  • Een actueel uittreksel KvK
  • De statuten
  • Het meest recente jaarverslag inclusief jaarrekening
  • De organisatiebegroting van het lopende jaar

Video-aanvraag:

Naast het indienen van een aanvraag via het formulier, is het ook mogelijk om een aanvraag te doen middels het insturen van een video. U dient de link naar de video te uploaden in het formulier. Het is van belang dat alle onderdelen uit het aanvraagformulier terugkomen in de video. Ook is het mogelijk om een aanvraag te doen via een combinatie van een video en geschreven tekst.

Deadlines:

U kunt het gehele jaar door een aanvraag indienen. De aanvragen worden drie keer per jaar beoordeeld.
Deadlines 2024: 26 maart, 28 mei en 5 november (allen tot 15.00 uur). U ontvangt 6 tot 8 weken na de deadline een reactie.