Belangrijke informatie

Hieronder kunt u lezen welke informatie van u gevraagd wordt in het aanvraagformulier voor ELJA Fund. Omdat u na het starten van de aanvraagprocedure 8 uur heeft om de aanvraag in te vullen en uw gegevens niet worden opgeslagen, kunt u zich met onderstaande informatie goed voorbereiden.

Inhoud van het project:

 • Op welke discipline heeft uw aanvraag betrekking?
 • Wat is de naam van het project?
 • Wat is de inhoud van het project?
 • Wat is het bedrag van uw aanvraag?
 • Wat zijn de doelstellingen van het project en hoe dragen deze bij aan de doelstelling van de ELJA Foundation? Wat is de verwachte impact van het project?
 • Uit welke activiteiten bestaat het project? Beschrijf per activiteit hoeveel uren de doelgroep deelneemt.
 • Wat is de doelgroep van het project? Beschrijf in ieder geval de leeftijd(en), woonomgeving en eventuele andere relevante achtergrondkenmerken.
 • Heeft u al ervaring met deze doelgroep? Hoe wilt u deze doelgroep bereiken?
 • Wat is het verwachte aantal deelnemende kinderen en/of jongeren?
 • Draagt het project bij aan het realiseren van verbinding tussen kinderen en/of jongeren met verschillende leefwerelden? Zo ja, op welke manier?
 • Welke 21ste eeuwse vaardigheden worden middels dit project ontwikkeld en op welke manier?
 • Wat is de pedagogisch-didactische visie en hoe wordt een veilige omgeving voor de kinderen en/of jongeren gewaarborgd?
 • Waar vindt het project plaats?
 • Wat is de startdatum en looptijd van het project?
 • Welke risico’s ziet u ten aanzien van uw project en hoe gaat u met deze risico’s om?
 • Heeft u nog opmerkingen of relevante aanvullende informatie? [optioneel]

Gevraagde bijlagen:

 • De projectbegroting inclusief dekkingsplan en toelichting
 • Een actueel uittreksel KvK
 • De statuten van de aanvragende organisatie
 • Het meest recente financiële jaarverslag van de aanvragende organisatie
 • De organisatiebegroting van het lopende jaar
 • Een overzicht met korte bio’s van de betrokken professionals bij het project
 • Indien relevant: beeldmateriaal (o.a. van deelnemende kunstenaars, artiesten, locatie, tentoonstellingsontwerp) [optioneel]

Video-aanvraag:

Naast het indienen van een aanvraag via het formulier, is het ook mogelijk om een aanvraag te doen middels het insturen van een video. U dient de link naar de video te uploaden in het formulier. Het is van belang dat alle onderdelen uit het aanvraagformulier terugkomen in de video. Ook is het mogelijk om een aanvraag te doen via een combinatie van een video en geschreven tekst.

Deadlines:

U kunt het gehele jaar door een aanvraag indienen. De aanvragen worden drie keer per jaar beoordeeld. De deadlines voor het indienen van aanvragen zijn: 1 maart, 15 mei en 16 oktober.

Uiterlijk 6 weken na het beoordelingsmoment ontvangt u per e-mail een reactie op uw aanvraag.