Belangrijke informatie

Om een aanvraag in te dienen heeft u een ’token’ nodig voor het online portal. Die ontvangt u per e-mail. Deze token is 30 minuten geldig, daarna moet een nieuwe token worden aangevraagd. Zorg er dus voor dat u alle onderdelen van uw aanvraag klaar heeft staan alvorens een token aan te vragen.

Houd er rekening mee dat uw gegevens tijdens het invullen van uw aanvraag niet tussentijds worden opgeslagen.

Wij werken met een aanvraagformulier met gerichte vragen om te beantwoorden. Om die reden raden wij u aan het aanvraagformulier vooraf te downloaden, in te vullen en de antwoorden vervolgens te kopiëren naar het aanvraagformulier in onze online portal.

Naast het aanvraagformulier dient u de volgende bijlagen toe te voegen:

  • Projectplan [optioneel]
  • Projectbegroting inclusief dekkingsplan en toelichting
  • Een overzicht met korte bio’s van de betrokken professionals bij het project
  • Indien relevant: beeldmateriaal (o.a. van deelnemende kunstenaars, artiesten, locatie, tentoonstellingsontwerp) [optioneel]
  • Een actueel uittreksel KvK
  • De statuten
  • Het meest recente jaarverslag inclusief jaarrekening
  • De organisatiebegroting van het lopende jaar

Video-aanvraag:

Naast het indienen van een aanvraag via het formulier, is het ook mogelijk om een aanvraag te doen middels het insturen van een video. U dient de link naar de video te uploaden in het formulier. Het is van belang dat alle onderdelen uit het aanvraagformulier terugkomen in de video. Ook is het mogelijk om een aanvraag te doen via een combinatie van een video en geschreven tekst.

Deadlines:

U kunt het gehele jaar door een aanvraag indienen. De aanvragen worden drie keer per jaar beoordeeld.
Deadlines 2023: u kunt uw aanvraag indienen tot en met 16 oktober (23.59 uur). Voor deze ronde ontvangt u in de eerste week van januari 2024 per e-mail een reactie op uw aanvraag.
Deadlines 2024: 27 maart, 29 mei en 6 november. U ontvangt 6 tot 8 weken na de deadline een reactie.