Oorsprong

De ELJA Foundation volgt de persoonlijke missie van mevrouw Els Blokker-Verwer, oprichter en financier. Haar betrokkenheid bij de samenleving, in het bijzonder bij kinderen en jongeren en haar liefde voor kunst en cultuur, krijgen vorm middels de Foundation. Een initiatief dat tevens gezien kan worden als een hommage aan haar in 2011 overleden echtgenoot, Jaap Blokker.

Els Blokker zet zich al decennia in voor een aantal ideële doelen. Zij geeft financiële steun aan projecten, zowel lokaal als nationaal, op het gebied van gezondheid, kunst en cultuur. Zo heeft zij in het Rosa Spierhuis een atelierruimte voor kunstenaars mogelijk gemaakt. Een ander bijzonder project dat, mede door haar bijdrage, gerealiseerd kon worden, is het Papageno huis, een woongelegenheid waar kinderen en jongeren met autisme leren zelfstandig te wonen en te werken.

De grote affiniteit van Els Blokker met kunst en cultuur heeft ook gestalte gekregen in de kunstcollectie die zij samen met haar man Jaap Blokker vanaf eind jaren ’70 opbouwde. In 2018 besloot zij deze collectie – de Nardinc Collectie geheten – te schenken aan Singer Laren. Om de collectie waardig te kunnen huisvesten is er een vleugel aangebouwd aan het museum. Els Blokker- Verwer maakte deze aanbouw mogelijk. Hiervoor, alsmede voor de schenking van de kunstcollectie, werd haar in 2020 de Zilveren Anjer toegekend door het Prins Bernard Cultuurfonds.

Werkwijze

De ELJA Foundation initieert, co-creëert en financiert projecten voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar, in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). De ELJA Foundation wil een bijdrage leveren aan verbinding in de samenleving door middel van muziek, dans en beeldende kunst. Kunst en cultuur zijn dé brug naar connectie. Ze bevorderen sociale cohesie, overbruggen verschillen en verruimen het blikveld.

Om verbinding te maken heb je sociale, creatieve en cognitieve vaardigheden nodig. De ELJA Foundation helpt kinderen en jongeren deze vaardigheden te ontwikkelen. Creativiteit en samenwerken leer je immers het beste als je al op jonge leeftijd wordt uitgedaagd om verder te kijken dan je eigen wereld.

De ELJA Foundation is een filantropisch fonds. De werkwijze van de Foundation berust op het concept van venture philanthropy en is erop gericht om met culturele en maatschappelijke partners zoveel mogelijk impact te maken. Naast financiële middelen biedt de ELJA Foundation ook (inhoudelijke) betrokkenheid, expertise en een netwerk. Het is de ambitie om een toonaangevende partner in de kunst- en cultuursector te zijn.

De ELJA Foundation kent vier programmalijnen.

Founder Projects zijn grootse, levensveranderende projecten. Inspiratie, experiment en innovatie staan hierbij centraal.

ELJA Connects: Vernieuwende projecten die in co-creatie met belangrijke partners uit het culturele veld worden ontwikkeld. De nadruk ligt hierbij op verduurzaming en verdieping.

ELJA Fund: Middels een financiële bijdrage ondersteunt de ELJA Foundation goede initiatieven die aansluiten bij het gedachtegoed van de ELJA Foundation.

ELJA Academy: De Foundation initieert onderzoek en deskundigheidsbevordering, op het terrein van Muziek, Dans, Beeldende Kunst en Community building.

Organisatie

Janneke van der Wijk – Directeur

Janneke van der Wijk is sinds 2022 directeur van de ELJA Foundation. Van 2011 tot 2022 was Janneke directeur van het Conservatorium van Amsterdam en van 2007 tot 2011 directeur van Muziek Centrum Nederland, het nationaal sectorinstituut voor de nationale en internationale promotie van de Muziek.  Janneke is ook bestuurlijk zeer actief, ondermeer in de Raad van Toezicht van Internationaal Theater Amsterdam (ITA) en in de besturen van het Prinsengrachtconcert, de Cello Biënnale en Shortcutz Films.

Astrid Rose – Hoofd Development

Astrid Rose is sinds 1 november 2022 Hoofd Development. Van 2012 tot 2022 was zij werkzaam voor het Conservatorium van Amsterdam, de laatste 5 jaar als Hoofd Marketing & Communicatie. Eerder werkte zij als Artistmanager en Hoofd Creative voor artiesten als Edsilia Rombley en CH!PZ. Astrid verzorgt regelmatig public speaking trainingen voor diverse partijen. Zij is lid van de Raad van Advies voor Diversiteit & Inclusie van het Koninklijk Concertgebouw en lid van de Artistic Board van de Nederlandse Reisopera. Tevens is zij sinds februari 2024 bestuursvoorzitter van De Muziekspeelplaats.

Xanèl Rooderkerk – Manager Impact & Programma’s

Xanèl is sinds 2022 Manager Impact & Programma’s bij de ELJA Foundation. Ze behaalde een Research Master in de Sociologie van Kunst & Cultuur in Amsterdam, Rotterdam & Budapest. Eerder werkte ze als docent en ontwikkelde ze programma’s voor kinderen en jongeren bij Stichting De Verre Bergen, een filantropisch fonds in Rotterdam.

Daantje Stötefalk – Programmamanager

Daantje is Programmamanager bij de ELJA Foundation. Ze studeerde Geschiedenis, Algemene Cultuurwetenschappen en Museumstudies aan de Universiteit van Amsterdam. Ze werkte als docent, zelfstandig curator, programmamaker en als Manager Fondsenwerving bij Stichting IMC Weekendschool.

Florentine van Waesberghe – Programmamanager

Forentine studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen.  Zij werkte eerder als projectmanager Kunst & Onderwijs bij de Turing Foundation en organiseerde maatschappelijke en educatieve projecten voor kinderen en jongeren vanuit o.a. het Stedelijk Museum, Rijksmuseum, Van Gogh Museum, Fortis Foundation en MVO Nederland.

 

Carlijne Woudstra – Officemanager

Carlijne werkt sinds 1 maart 2023 voor de ELJA Foundation als officemanager. Ze zorgt er niet alleen voor dat het kantoor er spic en span uit ziet en dat collega’s te allen tijde een beroep op haar kunnen doen, ze organiseert ook de diverse evenementen van de ELJA Foundation. Carlijne heeft veel ervaring in de hospitaly branche en heeft in startende organisaties een ondersteundende sleutelrol gehad, zoals bureaucoördinator van het Amsterdam Light Festival en officemanager van Paleis Soestdijk.

Bestuur:

Els Blokker-Verwer – Voorzitter
Jan Deiters
Ineke van der Ouderaa
David Veerbeek
Roland van Kralingen – Technisch Voorzitter

Veelgestelde vragen
Waarom is de ELJA Foundation opgericht?

De ELJA Foundation investeert in projecten op het gebied van muziek, dans en beeldende kunst voor kinderen en jongeren. Het doel van de projecten is dat kinderen en jongeren zich door middel van kunst verbinden met elkaar en meer betrokken voelen bij de samenleving. Op deze manier dragen alle projecten gezamenlijk bij aan de bevordering van sociale cohesie in het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Voor wie is de ELJA Foundation opgericht?

De projecten van de ELJA Foundation zijn gericht op kinderen en jongeren (4-18 jaar).

Waarom richt de ELJA Foundation zich op kunst en cultuur?

Kunst en cultuur verrijken het leven van kinderen en jongeren. Zo blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat zingen of een instrument bespelen, de ontwikkeling van basisvaardigheden bij kinderen ondersteunt.
Naast de positieve effecten op de persoonlijke ontwikkeling zien wij de potentie van kunst als middel om sociale cohesie te bevorderen.

Door kunst en cultuur aan te reiken aan groepen kinderen en jongeren komen zij in aanraking met andere ideeën en perspectieven. Zo gaat er een wereld voor hen open. Onderzoek toont aan dat deelname aan culturele activiteiten leidt tot meer betrokkenheid en waardering, helpt bij het opbouwen van zelfvertrouwen en zorgt voor zingeving en plezier.

Hoe werkt de ELJA Foundation?

De ELJA Foundation werkt via vier programmalijnen:

  • Founder Projects zijn grootse, levensveranderende projecten. Inspiratie, experiment en innovatie staan hierbij centraal.
  • ELJA Connects: Vernieuwende projecten die in co-creatie met belangrijke partners uit het culturele veld worden ontwikkeld. De nadruk ligt hierbij op verduurzaming en verdieping.
  • ELJA Fund: Middels een financiële bijdrage worden goede initiatieven ondersteund die aansluiten bij het gedachtegoed van de ELJA Foundation.
  • De ELJA Academy: De Foundation initieert onderzoek en deskundigheidsbevordering op het terrein van Muziek, Dans, Beeldende Kunst en Community building.
Hoe kiest de ELJA Foundation de projecten?

Essentieel voor de projecten die de ELJA Foundation financiert is dat het project de doelgroep stimuleert in het ontdekken van kunst en cultuur en/of kinderen en jongeren met verschillende achtergronden middels kunst met elkaar verbindt. Op die manier dragen alle projecten gezamenlijk bij aan de bevordering van sociale cohesie in Nederland. Daarnaast selecteert de ELJA Foundation de projecten op de mate van spreiding door Nederland en het Caribisch gebied. Projecten hebben volgens ons een meerwaarde als ze onderscheidend zijn op het gebied van pedagogisch-didactische kwaliteit, innovatie en/of maatschappelijke thema’s aankaarten.

Hoe meet de ELJA Foundation impact?

De ELJA Foundation zal de impact van projecten laten onderzoeken. We bouwen hiermee een body of knowledge op. Omdat we het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk mensen kennis opdoen over de manier waarop kunst en cultuur bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren, delen we alle kennis die we opdoen via onze website.

Wat betekent “venture philanthropy”?

Venture Philanthropy, of ondernemende filantropie, investeert in organisaties en projecten met een maatschappelijk doel zodat zij hun maatschappelijke impact kunnen vergroten. Naast het verstrekken van financiële ondersteuning heeft de ELJA Foundation een grote mate van inhoudelijke betrokkenheid bij haar samenwerkingspartners, ontsluit ze haar netwerk, en heeft de ELJA Foundation aandacht voor de ontwikkeling en groei van de aanvragende partij. De Foundation stimuleert en initieert onderzoek en faciliteert kennisuitwisseling. Wij denken graag mee om zo samen de projecten vorm te geven en onze krachten te bundelen en zo zoveel mogelijk impact te genereren.

Hoe werkt de aanvraagprocedure?

Voor de programmalijnen Founder Projects en ELJA Connects neemt de ELJA Foundation zelf het initiatief om met partijen om de tafel te gaan om tot een mogelijke samenwerking te komen.
Voor de programmalijn ELJA Fund kunt u een aanvraag indienen via onze website. De aanvraagprocedure begint met het uitvoeren van de quickscan om te toetsen of uw project aan onze voorwaarden voldoet. Wanneer dat zo is wordt u doorverwezen naar ons aanvraagformulier. Onze programmamanagers lezen uw aanvraag en toetsen of het project past binnen onze doelstellingen en het budget. Vervolgens worden de aanvragen die binnen deze kaders passen voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur komt 3 maal per jaar bij elkaar om de ELJA Fund aanvragen te behandelen.

Kan ik bezwaar maken tegen een besluit?

Nee, bezwaarschriften worden niet in behandeling genomen.

Op welke manier vindt de verantwoording plaats?

De verantwoording dient maximaal drie maanden na de afloop van het project ingediend te zijn. De verantwoording bestaat uit een inhoudelijke en een financiële verantwoording met eventuele toelichting op wijzigingen.

Kan ik een afgewezen aanvraag opnieuw indienen?

Nee, wij nemen deze in hetzelfde kalenderjaar niet opnieuw in behandeling. U kunt wel een nieuwe aanvraag voor een ander project indienen.