De ELJA Foundation

De ELJA Foundation is een nieuw filantropisch fonds in Nederland. De  Foundation wil kinderen en jongeren met elkaar verbinden door muziek, dans en beeldende kunst. Verschillen overbruggen, ontmoetingen ensceneren en het bevorderen van wederzijds begrip staan hierin centraal. Om haar droom te realiseren zal de ELJA Foundation vernieuwende programma’s initiëren, co-creëren en financieren.

De foundation zal in de loop van 2022 de eerste projecten presenteren via deze website.

De kracht van verbinding

De ELJA Foundation, een nieuw vermogensfonds in Nederland, gelooft in de kracht van verbinding. Verbondenheid en vriendschap tussen mensen zien wij als drijvende kracht achter een zinvol en gelukkig leven en een veerkrachtige samenleving. Bevordering van verbinding in onze samenleving vormt de kern van onze missie.

ELJA Foundation

De ELJA Foundation richt zich op projecten die kinderen en jongeren, vanuit verschillende leefwerelden en met verschillende achtergronden, met elkaar verbinden. Via muziek, dans en beeldende kunst. De Foundation wil verschillen overbruggen, ontmoetingen ensceneren en wederzijds begrip bevorderen.

De ELJA Foundation onderscheidt zich door kunst- en cultuurbeleving en educatie niet als een doel op zich te beschouwen, maar als middel om met elkaar in contact te komen, elkaar beter te leren kennen, om samen te kunnen genieten, elkaar uit te dagen en verschillende perspectieven uit te wisselen. Met als waardevol effect: wederzijds vertrouwen, creativiteit, veerkracht en medemenselijkheid.

Om haar droom goed te kunnen realiseren zal de ELJA Foundation zélf vernieuwende projecten initiëren en zélf inhoudelijk betrokken zijn bij projecten van anderen, die door de Foundation worden gefinancierd.

null

Dans

null

Muziek

null

Beeldende kunst

De Foundation

De grondlegger van de ELJA Foundation is mevrouw Els Blokker-Verwer. Haar betrokkenheid bij de samenleving, in het bijzonder bij kinderen en jongeren en haar liefde voor kunst en cultuur, krijgen vorm middels de Foundation. Een initiatief dat tevens gezien kan worden als een hommage aan haar in 2011 overleden echtgenoot, Jaap Blokker.

De ELJA Foundation wil verbinding in onze samenleving bevorderen en de verschillen tussen groepen te overbruggen door muziek, dans en beeldende kunst. Door op jonge leeftijd hun blik op de wereld te verruimen, hen te inspireren en hun kansen te vergroten wil de Foundation bijdragen aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren en aan de veerkracht van onze samenleving.

Het is onze ambitie om een betrouwbare, toonaangevende partner te worden en goede relaties op te bouwen en te onderhouden met een breed netwerk in de kunst- en cultuursector. Om onze impact te vergroten bieden wij naast financiële middelen ook (inhoudelijke) betrokkenheid, expertise en een netwerk.

Els Blokker-Verwer maakt, als founder, deel uit van het bestuur van de ELJA Foundation dat verder bestaat uit Jan Deiters, Beerensteyn Partners B.V. (David Veerbeek), en Masterton B.V. (Ineke van der Ouderaa).

Per 1 januari is Janneke van der Wijk (voormalig directeur van het Conservatorium van Amsterdam) aangetreden als directeur.

Xanèl Rooderkerk en Daantje Stötefalk zijn de programma managers.

De ELJA Foundation is opgericht op 27 oktober 2021.

Doelgroep

Kinderen zijn de toekomst en onze toekomst heeft creativiteit nodig. De ELJA Foundation wil het blikveld van de jeugd verrijken zodat zij bijdragen aan een veerkrachtige samenleving.

De ELJA Foundation richt zich op kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar in Nederland en de overzeese gebieden.

Contact

Gezien de fase van ontwikkeling van de ELJA Foundation is het momenteel niet mogelijk om (financiële) aanvragen voor projecten in te dienen. In de komende maanden zal hierover meer informatie op de website verschijnen.

De ELJA Foundation is bereikbaar via contact@eljafoundation.nl