De kracht van verbinding

De ELJA Foundation, een nieuw vermogensfonds in Nederland, gelooft in de kracht van verbinding. Verbondenheid en vriendschap tussen mensen zien wij als drijvende kracht achter een zinvol en gelukkig leven en een veerkrachtige samenleving. Bevordering van verbinding in onze samenleving vormt de kern van onze missie.

ELJA Foundation

De ELJA Foundation richt zich op projecten die kinderen en jongeren, vanuit verschillende leefwerelden en met verschillende achtergronden, met elkaar verbinden. Via muziek, dans en beeldende kunst. De Foundation wil verschillen overbruggen, ontmoetingen ensceneren en wederzijds begrip bevorderen.

De ELJA Foundation onderscheidt zich door kunst- en cultuurbeleving en educatie niet als een doel op zich te beschouwen, maar als middel om met elkaar in contact te komen, elkaar beter te leren kennen, om samen te kunnen genieten, elkaar uit te dagen en verschillende perspectieven uit te wisselen. Met als waardevol effect: wederzijds vertrouwen, creativiteit, veerkracht en medemenselijkheid.

Om haar droom goed te kunnen realiseren zal de ELJA Foundation zélf vernieuwende projecten initiëren en zélf inhoudelijk betrokken zijn bij projecten van anderen, die door de Foundation worden gefinancierd.

null

Dans

null

Muziek

null

Beeldende kunst

De Foundation

De grondlegger van de ELJA Foundation is mevrouw Els Blokker-Verwer. Haar betrokkenheid bij de samenleving, in het bijzonder bij kinderen en jongeren en haar liefde voor kunst en cultuur, krijgen vorm middels de Foundation. Een initiatief dat tevens gezien kan worden als een hommage aan haar in 2011 overleden echtgenoot, Jaap Blokker

De ELJA Foundation wil verbinding in onze samenleving bevorderen en verschillen tussen groepen te overbruggen middels muziek, dans en beeldende kunst. Door op jonge leeftijd hun blik op de wereld te verruimen, hen te inspireren en hun kansen te vergroten wil de Foundation bijdragen aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren en aan de veerkracht van onze samenleving

Het is onze ambitie om een betrouwbare, toonaangevende partner te worden en goede relaties op te bouwen en te onderhouden met een breed netwerk in de kunst- en cultuursector. Wij hechten grote waarde aan zorgvuldige besteding van onze financiële middelen, aan meetbare resultaten en adequate, betrouwbare verslaglegging

Els Blokker-Verwer maakt, als founder, deel uit van het bestuur van de ELJA Foundation dat verder bestaat uit David Veerbeek, Jan Deiters en Ineke van der Ouderaa. De ELJA Foundation zal haar organisatie in een rustig tempo opbouwen om een goed fundament te kunnen leggen voor de toekomst.

Per 1 januari 2022 zal mevrouw Janneke van der Wijk aan de slag gaan als directeur / kwartiermaker van de ELJA Foundation. Janneke van der Wijk is momenteel directeur van Conservatorium Amsterdam.

Doelgroep

Kinderen en jongeren, waar de ELJA Foundation zich op richt, zullen in hun leven uiterst creatief moeten zijn, zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en grote veerkracht kunnen tonen. Bovendien vragen toekomstige uitdagingen dat zij goed kunnen samenwerken, zich met elkaar verbonden voelen en vertrouwen hebben in elkaar.

Werkgebieden

De ELJA Foundation zal projecten steunen en initiëren waarbij muziek, dans en beeldende kunst centraal staan als middel om kinderen en jongeren met verschillende achtergronden en uit verschillende leefwerelden met elkaar te verbinden. Het gaat daarbij om gezamenlijke beleving én educatie. De combinatie van luisteren/kijken, doen en leren. Leren is een sociale bezigheid. Kinderen leren in verbinding met elkaar.

Doelgroep

Kinderen en jongeren, waar de ELJA Foundation zich op richt, zullen in hun leven uiterst creatief moeten zijn, zich kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en grote veerkracht kunnen tonen. Bovendien vragen toekomstige uitdagingen dat zij goed kunnen samenwerken, zich met elkaar verbonden voelen en vertrouwen hebben in elkaar.

Werkgebieden

De ELJA Foundation zal projecten steunen en initiëren waarbij muziek, dans en beeldende kunst centraal staan als middel om kinderen en jongeren met verschillende achtergronden en uit verschillende leefwerelden met elkaar te verbinden. Het gaat daarbij om gezamenlijke beleving én educatie. De combinatie van luisteren/kijken, doen en leren. Leren is een sociale bezigheid. Kinderen leren in verbinding met elkaar.

Contact

Gezien de fase van ontwikkeling van de ELJA Foundation is het momenteel niet mogelijk om (financiële) aanvragen voor projecten in te dienen. Natuurlijk wil de ELJA Foundation graag nader ingaan op vragen en in gesprek gaan met organisaties op het gebied van kunst- en cultuur en met de media. Echter, daarvoor is het nu nog te vroeg. Verwacht mag worden dat in het voorjaar van 2022 de tijd rijp is om deze (volgende) stap te zetten.

Vanaf 1 januari 2022, het moment dat directeur Janneke van der Wijk haar werkzaamheden start, is de Foundation bereikbaar via contact@eljafoundation.nl