Privacyverklaring ELJA Foundation

De ELJA Foundation hanteert de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vinden het belangrijk zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. In deze verklaring leest u welke gegevens wij van u gebruiken, waarom wij deze gegevens verwerken en hoe wij omgaan met uw gegevens.

 

Persoonsgegevens die de ELJA Foundation verwerkt

Uw gegevens worden door de ELJA Foundation verwerkt wanneer u onze website bezoekt, een projectvoorstel met ons ontwikkelt, we met u samenwerken, wanneer u een aanvraag doet of voor het versturen van een nieuwsbrief.

Bij het gezamenlijk ontwikkelen van een projectvoorstel of het indienen van een aanvraag voor financiële ondersteuning van een project vragen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Van de organisatie vragen we:

 • NAW-gegevens
 • De persoonsgegevens van de contactpersoon
 • Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Statuten
 • Financieel jaarverslag
 • Bankrekeningnummer van de organisatie
 • Tenaamstelling bankrekeningnummer
 • Projectplan en projectbegroting
 • Organisatiebegroting van het lopende jaar

De ELJA Foundation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@eljafoundation.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

De ELJA Foundation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van een aanvraag
 • Het inplannen van projectgesprekken
 • Het afhandelen van betalingen
 • Het verzenden van de nieuwsbrief en/of uitnodigingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze werkwijze
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • De ELJA Foundation analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren
 • De ELJA Foundation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Uw toestemming of dat van uw ouder, verzorger, of wettelijke vertegenwoordiger
 • Het uitvoeren van een beschikking
 • Het nakomen van de wettelijke verplichting van de ELJA Foundation

 

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Regelmatig organiseren wij trainingen voor onze medewerkers, en hebben we standaard werkprocessen om zorgvuldige behandeling van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder hebben we ook in de systemen standaard maatregelen genomen, meerdere lagen van authenticatie toegepast en hebben wij antivirus, firewall, malware software geïnstalleerd op onze bedrijfssystemen. Ook onze verwerkers vragen wij passende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

 

Hoe lang de ELJA Foundation uw gebruiksgegevens bewaart

Uw persoonsgegevens die de ELJA Foundation gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief of andere informatie bewaart de ELJA Foundation totdat u uw toestemming intrekt.

Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen met betrekking tot een samenwerking en/of aanvraag bewaart de ELJA Foundation, in overeenstemming met de AVG, niet langer dan strikt noodzakelijk is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

De ELJA Foundation verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op uw computer wordt opgeslagen. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website u herkennen en hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terug komt. De cookies zorgen er ook voor dat wij inzicht krijgen hoe de website wordt gebruikt en hem kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen derden cookies gebruiken om advertenties te tonen die aansluiten op uw interesses. Zo kunnen wij uw gebruikerservaring optimaliseren.

U kunt het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van de website.

 

Uw rechten m.b.t. uw persoonsgegevens

U kunt de toestemming die u heeft gegeven aan de ELJA Foundation om uw persoonsgegevens te verwerken ten alle tijden intrekken. Dit heeft echter geen terugwerkende kracht.

 

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de ELJA Foundation over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.  U kunt zich hiervoor richten tot:

 

ELJA Foundation
Torenlaan 5
1251 HE Laren
contact@eljafoundation.nl

Carlijne Woudstra is de Functionaris Gegevensbescherming van de ELJA Foundation. Zij is te bereiken via carlijne@eljafoundation.nl.

De ELJA Foundation wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.