Voorwaarden ELJA Young
  • Ik begrijp dat deelname aan ELJA Young mij tijd gaat kosten en ik kan tijd vrijmaken om mee te doen.
  • Ik weet dat er van mij wordt verwacht dat ik 4- 6 keer per jaar deelneem aan de bijeenkomsten.
  • Ik begrijp dat ik per bijeenkomst een tegoedbon krijg en dat ik een CJP ontvang.
  • Ik begrijp dat ik meedoe aan activiteiten van ELJA Young en gevraagd kan worden om een rol te vervullen tijdens evenementen van de ELJA Foundation. Ik snap dat ik zelf kan aangeven hoeveel tijd ik aan de verschillende activiteiten kan en wil besteden.
  • Ik begrijp dat door of namens de ELJA Foundation gemaakt beeldmateriaal (foto’s en video’s) van mij, nadat mijn ouder(s)/verzorger(s) hier toestemming voor hebben gegeven, door de ELJA Foundation gebruikt kunnen worden.
  • Ik begrijp dat de ELJA Foundation vertrouwelijk omgaat met mijn persoonlijke informatie.
  • Ik begrijp dat ik op elk moment het recht heb om te stoppen met ELJA Young, maar ik ben van plan om in ieder geval een jaar betrokken te zijn.
  • Ik begrijp dat ik na maximaal drie jaar plaats moet maken voor nieuwe leden.