WETTER

Na een succesvolle pilot vindt in samenwerking met Oeds Westerhof en Museum Dr8888 het project WETTER voor de tweede maal plaats in de omgeving van het Friese Nationaal Park de Alde Feanen. Hier zijn vele vaarten, kanalen en meren. Het skûtsjesilen, het reedriden, het fierljeppen en het pompeblêd – komen hier vandaan.

Uit een studie van Het Wereld Natuurfonds blijkt dat in gebieden waar de natuurlijke diversiteit sterk afneemt door intensieve landbouw, ook de culturele diversiteit sterk vermindert. Dit is precies wat we terugzien in dit Friese veengebied. Door intensieve landbouw en klimaatverandering is niet alleen de biodiversiteit sterk verminderd: muziekscholen, bibliotheken en basisscholen sluiten en toneelverenigingen, muziekkorpsen en koren verdwijnen. Het culturele leven verschraalt.

Hoog tijd dus om de cultuur in Friesland nieuw leven in te blazen. Met het project WETTER organiseren we een expeditie waarin jongeren én kunstenaars in het veengebied op onderzoek gaan. Kinderen van 10 basisscholen in de omgeving van het natuurpark gaan twee maanden wekelijks met WETTER aan de slag. Ze gaan met elkaar, milieuorganisaties, boeren en bewoners in gesprek en geïnspireerd door hun beschouwingen en gesprekken maken zij muziek, voorstellingen en kunst. Alles komt bij elkaar bij de eindpresentatie in Museum Dr8888.